building-windows-s

Äritegevuse arendamine ei saa olla edukas ilma turuanalüüs, usaldusväärsete kontaktide ning pühendumuseta igapäevasele tööle


Serving Baltics aitab tootmisettevõtetel laiendada oma müüki Baltimaades. Meie kogemused jaemüügiturul ja isiklikud kontaktid tagavad eduka äritegevuse arenduse Leedus, Lätis ja Eestis.
Ladus suhtlus jaemüüjate ja meie klientide vahel on veel üks otsustava tähtsusega tegur äritegevuse edukaks laiendamiseks. Meie oskusteave läbirääkimistes ning loov lähenemine probleemilahendamisele pakub kaalukaid faktoreid, mis aitavad jõuda mõlemaid pooli rahuldavate kokkulepeteni.


Meie klientide toodangule potentsiaalsete tarbijate leidmine

Turuülevaated, turu-uuringud ja -analüüs

Konkurentide analüüs

Kohalike ja rahvusvaheliste huvigruppide ja äripartnerite vaheliste kohtumiste korraldamine ja/või hõlbustamine

Igapäevane koostöö partnerite ja klientidega, et saavutada püstitatud tooteturunduse alased ja müügieesmärgid

Tooteetikettide ja muu asjakohase teabe tõlkimise koordineerimine