ppp1
ppp2
ppp3
ppp4
previous arrow
next arrow

Leidlikud, tõhusad ja hästinähtavad tootevitriinid suurendavad tõenäosust, et klient valib just Teie toote.


Serving Baltics osutab kliendi toodangu kaubastamise teenuseid. Külastame kauplusi regulaarselt ja esitame pärast iga visiiti üldised aruanded. Visiidi ajal kindlustame, et kaupu demonstreeritakse vastavalt planogrammile, et kõik tooted on puhtad ja neil on õige teabega etiketid. Kaubastamisteenusd on parim võimalus tagada, et Teie tooteid esitletakse visuaalselt meeldival ja hõlpsasti juurdepääsetaval moel.


Müügipunkti vitriinide haldamine

Täiendavate kaupluses korraldatavate müügi- ja turundusürituste organiseerimine ja elluviimine, spetsiaalsete vitriinide ülespanekul abistamine

Riiulite auditeerimine koos võimaliku „salajase ostja“ funktsiooniga

Toodete paigutamine vastavalt planogrammidele

Kaupluste regulaarne külastamine planogrammide auditeerimiseks – võib kohandada vastavalt toote hooajalisusele või kliendi erisoovidele

Kahjustatud toodete müügisaalist eemaldamine

Teie toote müügiedu aruandlus – üksikasjalik teave lepingute täitmisest, müümata jäänud ühikute arvust, potentsiaalsetest konkurentidest ja muudest kokkulepitud indikaatoritest; esitatakse koos asjakohase statistika ja illustratiivse materjaliga